Koncerty a podujatia s Televíziou SENZI

Príďte sa s nami zabaviť na živé nakrúcania televíznych relácií, kde stretnete svojich obľúbencov z televíznej obrazovky.

Verejné nakrúcanie TV show

Hudba hraj!

Nové nakrúcanie televíznej show s Hergottovcami a ich hosťami.

Nové nakrúcanie! 20.9.2020 o 17:00 h.

Info a rezervácie: 0907 713 054

Vstupenky aj priamo v DK Výčapy-Opatovce

Muzikanti hrajte!

Nové nakrúcanie show v Ľubianke už 16.9.2020

Rezervácie na tel.č.:0911 119 563

Vstupenky už v predaji

Otto Weiter show

25.9.2020 - Zámok Halič

Už v predaji.

Vstupenky v predaji priamo v Hotel Galícia Nueva Halíč

Galavečer hviedz

Nové nakrúcanie v Hlohovci.

30.8.2020 - Amfiteáter

Už v predaji. Aj na mieste. Rezervacie: 0905 476 272.